NATURPASSION

Hjem til naturen, sammen

Denne hjemmeside er både en platform for Aktiviteter i Foreningen Naturpassion, information om naturbasserede rehabiliteringsforløb, Naturbevaringsprojekter, og blogindlæg til inspiration.

Vi ønsker at mange flere kommer væk fra skærmen og ud i naturen. At genfinde kontakten med den natur vi er så dybt forbundet med og samtidig har fjernet os fra. Vi har opdaget hvordan naturen kan vise os vejen til den dybeste lykke, gøre os fri af stress, blive klogere på vores indre natur og påvirke vores værdier til valg af en sundere livspraksis. Vi skal også give noget tilbage tilbage, da vi alt for længe har overforbrugt moder jord og sammen udforsker vi glæden i at gå nye veje mod en bæredygtig livspraksis.

VORES ARBEJDE – Vi har flere projekter og aktiviteter igang på Naturgrunden. Vi holder løbende udviklingsdage, hvor du kan byde ind med idéer og ønsker. Læs mere under begivenheder og projekter. 

Blog

Fordi vi ikke kan lade være

Vi har lavet en blog fordi vi ikke kan lade være. Vi har ofte undersøgt ting, hvor vi skulle igennem en jungle af informationer for at finde frem til løsninger, eller den inspiration vi søgte efter. Det var altid dejligt når andre efter bedste evne havde redegjort for deres praktiske erfaringer. Det samme vil vi gøre og håber at det kan spare andre for lidt besvær. Samtidig vil vi gerne dele ud af unikke rejse/naturoplevelser, erfaring med personlig udvikling, naturaktiviteter for børn/voksne, tips til at tænke ud af boksen og gøre ting på en anden måde. Vi er flere fra foreningen der blogger og vil også invitere gæster bloggere ind over en gang imellem, med ”ekspertise” til at belyse naturpassionerede og bæredygtige temaer.

Naturgrunden

Stedet hvor vi samles

Martin og Zahrah Nøkleby købte den magiske naturgrund “The Reason” i marts 2020, som de forelskede sig i ved første øjekast. Flere i deres netværk blev også begejstrede for stedet  og besluttede sammen at opbygge et Naturpassioneret fællesskab med base på Naturgrunden, Hallindskovvej 23, Svendborg. Naturgrunden måler 2500 kvadratmeter. Beliggenheden er fantastisk, Naturgrunden ligger lige uden for bygrænsen til Svendborg øst, imellem Stevneskoven og Hallindskoven. Vi nyder særligt at mødes om bålstedet bagerst på naturgrunden, hvor man sidder under træerne lige op til skråningen mod Stevneskoven. 

For at kunne søge ly på en regnvejsdag, eller skygge på en meget varm sommerdag, har vi i foreningen anskaffet os en Tipi.  Den står i midten af naturgrunden ved trækuplen. Halbergs familiefond og Fynskebank fonden har tilsammen bevilliget os 35.000 kr. til indkøb af denne i januar 2023. Det en helt særlig stemning at mødes i en cirkel, siddende på jorden i tipien. For at skåne- og sikre tipien længere levetid, tages den ned i vintermånederne. 

Vi lader os inspirere af de oprindelige naturfolks traditioner og mødes på samme vis i cirkel om bålet. Det gør vi for at komme i endnu dybere kontakt- og i harmoni med naturen. Ved siden af tipien vil vi etablere permakultur bede til urter, blomster, gulerødder, kartofler mm. Vi har desuden en flettet trækupel, som bruges til at søge tørvejr under, til mindre gruppe aktiviteter, som arena til leg, klatring, samt den naturkunst og landart vi samen producerer

Fællesskab

Med natur og sind i fokus

Vi ønsker at flere kan få glæde af hvad dette utrolige sted har at tilbyde. Vi samler mennesker til forskellige læringsaktiviteter, samlingsarrangementer for lokalmiljøet, bålmad/bålfortællinger, sanketure, naturvejledning, bushcraft, friluftsliv, meditation og naturterapi. Vi ønsker at disse aktiviteter kan berige og bringe mennesker tættere på naturen, så de selv udvikler en forståelse for vigtigheden af at tage et ansvar og hjælpe naturen.

Mennesket har levet i pagt med naturen og samlet sig om bålet i tusindvis af år. At vi i de seneste hundrede år har fjernet os fra naturen, ændrer ikke på at dette er kodet ind i vores celler og dna. Vi oplever kreativitet, glæde, tryghed. smukke tilstandsoplevelser, en følelse af dyb meningsfuldhed og inspiration når vi til naturaktiviteterne.

Medlemmerne oplever også foreningen som et fagligt inspirerende netværk og fællesskab med “kollegaer”. Flere er selvstændige og arbejder på forskellige måder med og for naturen. Vi har glæde af den sparing og støtte vi kan give hinanden. At vi er stærkere sammen, støttende forbindelser og ikke er konkurrenter. Vi anerkender også hvad generationerne hver især kan give hinanden og inviterer alle med et nysgerrigt grønt hjerte til at deltage.

Vi går ind for økologi, kødfrie dage, biodiversitet, naturmedicin (den oprindelige/originale medicin), naturfredning, naturbevaring, at plante flere træer, at samle skrald, fremme bevidsthed om det aftryk vi efterlader. At udfordre/ redefinere sit ego/sine værdisæt, at finde den mest tilfredsstillende form for lykkefølelse, at leve fra hjertet, åbne op og at anskue verden/samspillet med naturen ud fra et helhedsorienteret integralt perspektiv. Vi er ikke fanatikere med løftede pegefingre, men øver os i at blive et godt eksempel for hvad vores planet, miljø og samfund kunne have godt af.

Vi deler ud fra vores perspektiver, oplevelser, virkelighedsopfattelse og håber  det kan inspirere og gøre en forskel. Vi anmoder vi om en god og kærlig tone, gensidig respekt. Du kan deltage i aktiviteter for et symbolsk beløb inden du melder dig ind i Foreningen. 

De bedste hilsner fra Skaberteamet og bestyrelsen Foreningen Naturpassion

Samarbejdspartnere

Sammen kan vi mere

Vi samarbejder med Naturama bl.a. om Naturbevaringsprojekter. 

Vi har et partnerskab med “Grønne nabofællesskaber“. 

Vi samarbejder med Svendborg Kommune og ungekontakten omkring arbejdet for at mindste unges mistrivsel. På Nuværende tidspunkt er vi naturaktør på Kultur på Recept, hvor vi arrangerer 16 aktivitetsdage igennem 2023. 

I samarbejde med Sundhedshuset i Svendborg kommune har vi iværksat et Vildkvindeforløb, som ligner det eksisterende Vildmandsforløb. Se mere under projekter. 

Vi samarbejder og søger sparing hos FMK projekt “Ud i Naturen ind i fællesskabet”, Bikubenfondens “Naturlaboratorier til et godt liv”, foreningen Jordforbindelsen, ViNatur, Human Education Group m.fl.

Støttende fonde

>