Projekter

Vildkvinde Pilotprojekt

Siden efteråret 2021 har vi arbejdet med udvikling og fondsansøgning for at rejse midlerne til at gennemføre, det naturbaserede rehabiliteringsforløb, "Vildkvinder".

15 juni fonden bevilligede i april 2023 midlerne til at gennemføre pilot og udviklingsprojekt der løber fra maj 2023 til februar 2024.  Vi anvender samme model som Vildmandsforløbet, hvor der arbejdes ud fra NBMC-metoden, som består af står på fire søjler: Natur – Krop – Psyke – Fællesskab. Vildmænd er et veldokumenteret program på 8 uger, som har kørt siden 2017 og i dag et fast tilbud igennem Sundhedshuset i Svendborg Kommune. - Det har været så stor en succes, at det har bredt sig til 15 andre kommuner i landet. 

Vores ambition er at Vildkvindeforløbet også vil blive et tilbud i mange andre af landets kommuner. - Læs mere om projektet og forløbet under fanen "VILDKVINDER"

Vi ønsker at tilbyde lignende naturforløb til andre målgrupper. Vi vil samtidig gerne samarbejde med private virksomheder om indsatser for sygemeldte og forebyggende aktiviteter.

Instruktørteamet i foreningen Naturpassion bidrager med mange forskellige tilgange til sundshedsfremmende aktiviteter. Vi læner os op af veldokumenterede metoder og vil gerne bredere ud med vores aktiviteter.

Der kommer løbende nye kompetente mennekser ind i foreningen. Nu repræsenterer vi derfor hele paletten af relevante fagligheder inden for vores felt.  Vi er bl.a. tre naturterapeuter, en biolog, naturvejleder, fysioterapeuter, Qigonginstruktør, musikterapeut, en læge med interesse for urter og en psykolog. 

Igennem mødet med naturen, hjælper vi deltagerne i foreningens aktiviteter til at “finde hjem i dem selv”, genfinde ro, harmoni, glæde og mening hvor end de befinder sig i livet. 

natur børnefamilier

Vi ønsker at hjælpe børnefamilier væk fra skærmen/sofaen og ud på eventyr som sår vigtige frø I hele familien. Vi mødes, oplever, lærer, øver os og udvikler vores livspraksis fra et sundt sted i samspillet med naturen. Aktiviteterne faciliteres af kompetente instruktører med forskellige relevante fagligheder. Bl.a. en naturvejleder, naturterapeut, en biolog og musikterapeut. -Se kommende event i kalenderen.  

Børnefamilier i pagt med naturen: Kulturregion Fyn har bevilliget midler til at udvkle og gennemføre 4 aktiviteter i løbet af 2023 og 2024, hvor vi ved hvert af de fire arrangementer følger året cyklusser og får nogle spændende oplevelser, som bringer os tættere på naturen. Vi går på eventyr i myter, laver naturkunst/landart, uroer, sanker urter/laver the, bål mad, natur/sansebads vandringer med vores biolog, vores naturvejleder gør Jer klogere på naturmødet og i går hjem med oplevelser/værktøjer, som I kan arbejde videre med. Mere natur, samvær, glæde og forbundethed med naturen. 

Nat i Naturen: Vi har med støtte fra friluftrådet: “Nat i Naturen” afholdt 3 aktiviteter for børnefamilier Nat i Naturen. Pengene er gået til at købe et bålkomfur, lidt forplejning, materialer og til at naturvejleder Mia Rafn Hansen kunne planlægge og afholde aktiviteterne, hvor vi sammen bevægede os ud i mørket med håndlavede lanterner.          Med støtte på frivillig basis fra en naturterapeut og øvrige i foreningen blev disse blev afholdt d. 11/11 2022, 20/1 2023 og 3/3 2023. Her en lille video vi lavede efter det første arrangement.

MBSR KURSUS OG NATURMEDITAIONSGRUPPER

Vi er et hold af 11 frivillige, som 11/1-23 gik igang med et MBSR grundkursus, (Mindfulness-baseret stress reduktion) som er fuldt støttet af SparNord Fonden. Underviser på forløbet er psykolog Mariann Keis som er uddannet Mindfulness Instruktør ved Center for Mindfulness, Aarhus Universitet og Center for Mindfulness, UMASS University and Massachusetts Medical School, USA. Vi blev færdige 8/3-23. 

De frivillige instruktører vil på skift stå for hver måned at videregive MBSR redskaberne til medlemmer i foreningen og interesserede ra lokalområdet. Der er plads til CA. 15-20 deltagere pr. gang. Alle er velkomne, men tilmelding påkrævet og koster 25 .kr pr. gang, som går til brænde, the/kaffe og lidt godt til ganen når vi mødes. Første mødegang var d. 16 maj og foregår hver måned kl. 16 til 18. Se under begivenheder.

KULTUR PÅ RECEPT FOR UNGE I MISTRIVSEL

Mistrivsel blandt unge er et stort og voksende problem i dag, som der er kommet mere fokus på. I samarbejde med Kultur Region Fyn har Svendborg Kommune udvalgt 4 kulturaktører i Svendborg, som skal hjælpe 50 unge i løbet af 2023. De unge får et forløb hen over 8 uger, hvor de to gange om ugen møder op hos en kultur aktør. 2 uger med kunst, 2 uger med musik, 2 uger med fortællinger og 2 uger med Naturen.  Foreningen Naturpassion har udarbejdet et forløbsdesign for de 4 mødegangene, som alle 4 hold kommer igennem. 

Deltagerne på de første to hold har haft så god en oplevelse, at Svendborg Kommune har bevilliget midler til at yderligere to hold kan gennemføres i første halvår af 2024.  

Vi præsenterer de unge for forskellige naturoplevelser, udesidning, sanse naturbad, landart, bushcraftfærdigheder, bueskydning, bålmad og det at arbejde med naturens symbolsprog i selvforståelsen/identitetsdannelsen med den narrative psykologi.

Vi oplever at de her igennem får en direkte oplevelse af hvilken tilfredshed, inspiration, styrke og lykkefølelse naturoplevelserne kan bringe dem. Vi hjælper de unge til at fortsat at opsøge naturen og vores ambition er at være med til at skabe et fast integralt tværkulturelt tilbud for de unge, som kan fortsætte fra 2024/2025 og fremadrettet. 

TIPI PROJEKT

Med støtte fra Fynske Bank Fonden og Halbergs Familiefond, har vi kunnet købet en tipi til 35.000 kr. Den er købt hos Eagle Road, er håndlavet og producet efter de samme principper som Lakota indianerne. Den er Ø7 meter og der er plads til 15-25 pers. Denne skal bruges til at søge i tørvejr når vi samles i foreningen og vil også danne ramme for naturmeditationer, som vi tilbyder

forskellige grupper. Her vil workshops og undervisning også finde sted. Kan efter aftale udlånes. Tipien er et rum, som er med til at bringe os i kontakt med naturen. Vi sidder på jorden om ildstedet, som de oprindelige naturfolk gjorde det. Et kultur og naturfilosofisk objekt der åbner op til et nærende fællesskab og en forståelse af det regenerative .  

NATURBEVARINGS – MERE VILD NATUR OG BEVAR TRUEDE ARTER

I et område som Stævneskoven og Hallindskoven, hvor der er stort fokus på bevægelse i det fri, vil vi med vores naturgrund være med til at skabe balance ved at give dyr og insekter et ”fristed” og endvidere bidrage til at skabe habitater til truede arter som den truede hasselmus, det sorte egern samt det øvrige dyre og planteliv. Fremmøde i foreningen er derfor på kun på fastlagte og annoncerede dage. For at sikre ro til dyrelivet, kan naturgrunden derudover kun besøges efter aftale. 

Vi ser en enestående mulighed for at udvikle et skovhabitat på Halindskovvej 23, der blandt andet kan understøtte den truede hasselmus, det sorte egern samt det øvrige dyre og planteliv. Vi samarbejder bl.a. med NATURAMA.

Mountainbike-sporene i Svendborg Øst har bevirket, at Sydfyn er blevet et attraktivt besøgsmål for mountainbikere fra hele landet, samt for crossløb og mange andre fysiske aktiviteter i området, der støder op til naturgrunden. Dette kan være stressende for dyrelivet i skoven. Svendborg kommune ønsker at der skal være en balance mellem natur, hvor man kan finde stilhed og ro og samtidig anvende naturen til idræt, bevægelse og aktiv turisme. I et område som Stævneskoven og Hallindskoven, hvor der er stort fokus på bevægelse i det fri, vil vi med vores naturgrund være med til at skabe balance ved at give dyr og insekter et ”fristed” og endvidere bidrage til at skabe habitater til truede arter.

Arealet har tidligere været dyrket og anvendt som blandt andet jordbærmark. I 1970érne blev det udstykket fra Bjørnemose gods. I den seneste årrække har stedet stået uplejet som græsareal med en del vildskud. Vi vil sikre en beplantning på dele af naturgrunden, hvor alt er nøje udvalgt til netop at hjælpe og understøtte levevis for truede arter i området. Beplantningen skal tage støj fra vejen og de omkringliggende aktiviteter. Desuden er det vigtigt at give besøgende en følelse af at man er i en oase midt i en tæt skov, langt fra civilisationen.

Hvilke arter ønsker vi at hjælpe?: Hasselmusen er truet og lever på Sydfyn og i Svendborg området, og med vores naturgrund kan vi bidrage til at give netop hasselmusen de bedre betingelser. Hasselmus holder til i sammenhængende skov og netop derfor giver det mening at genetablere skov på naturgrunden. Det er dog kun muligt i begrænset omfang, men etablerer vi et godt miljø for hasselmusen, kan andre dyr også få gavn af det. Vi har fokus på det sorte egern, vinbjergsnegle, dagsommerfugle, humlebier og frøer. Disse arter er observeret på naturgrunden og vil ligesom hasselmusen få øget trivsel gennem vores indsats.
Svendborg kommune skriver bl.a. følgende på s. 26: ”I Svendborg by og tæt på byen har vi sjældne dyr som hasselmus og sort egern. I byens naturområder findes også springfrø, flagermus, grønspætte og stor vandsalamander”. Se Link til handleplan for natur og friluftsliv i Svendborg kommune:
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/PDF/natur_friluftsliv_vedtaget_enkelt_190603.pdf 

Indhold og aktiviteter: Der skal sættes 10 redekasser til hasselmus op på træerne med 20-25 meters mellemrum. Hasselmusen skal have mulighed for at flytte en gang imellem og den langørede flagermus og små fugle også kan tage bolig i nogle af kasserne. I takt med at arealet beplantes, vil vi sætte flere redekasser op.
Da hasselmus bl.a. spiser hasselnødder, bog og agern, hyldebær, mirabeller, vilde æbler, kaprifolieblomster, vil disse være på listen og hvad som skal indkøbes og plantes.
Vi opstiller flere insekthoteller, for at skabe mere føde, da hasselmusen spiser insekter og insektlarver.
Vi vil endvidere tilgodese bier og sommerfuglearter med vilde blomster, nektarholdige planter og sommerfugle buske, som placeres hvor der er sol, læ og varme lige omkring midten grunden, hvor bevoksningen fortsat skal være lav.
For at etablere tæt skov på kortets mulig tid, påtænker vi at en del af træerne allerede ved indkøb er er 3-4 meter høje. Hasselmusen er en bedre klatrer end halsbåndmusen, hvorfor vi vil plante flere bøgetræer til opsætning af redekasser. Da redekasserne skal opsættes højt oppe på de glatte stammer, håber vi at redekasserne ikke besættes af halsbåndmus. Foruden hasselmusen kan vi ved at opsætte egernkasser også understøtte det sorte egern.
Vi ønsker desuden at opstilles 3 bistader (vi har pt. 2), for 

bl.a. at hjælpe til bestøvning af planter og med et særligt fokus humlebierne opsættes også små æsker til vinterskjul, samt flere gavnlige tiltag.

Havet og sydfynske øhav ligger kun en kilometer væk fra grunden. I takt med at træerne på grunden bliver højere, kan der også blive en mulig yngleplads for havørnen, der ynder at laver reder i høje træer. Muligvis i et af de få høje træer som allerede gror på grunden.

Samarbejdsaftaler: Vi har indledt et samarbejde med seniorforsker Thomas Bjørneboe Berg fra Naturama i Svendborg, som har vejledt os i forhold til at gøre en indsats særligt for hasselmusen. Han anbefaler den beskrevne vegetation, og det er med afsæt i hans vejledning at vi vil anvende midler vi søger om til træindkøb mm. Som led i en beplantningsplan vil han besigtige naturgrunden og vejleder os videre. Thomas vil hjælpe os til en simpel måde at registrere/dokumentere på, når vi observerer hasselmusen, som passer til den nationale database. Som udgangspunkt lader vi redekasserne og de nye beplantningsområder være i fred så dyrene ikke forstyrres. Vi er ikke en del af et forskningsprojekt, men der følges op for at undersøge om arterne trives og om vi kan gøre mere igennem årene.
Vi er igennem samarbejdet med Naturama også tilmeldt projekt ”Svendborg insekt buffet”, som er et fælles initiativ til at sætte fokus på øget biodiversitet i Svendborg. Herigennem kan vi få nogen faglig rådgivning. Vi har kontakt med miljøteknikker Arne Bruun fra Svendborg kommune, som også vil rådgive os om beplantningen og projektet med at hjælpe de lokale dyrearter. Her har vi også aftalt at arrangere et møde på naturgrunden.

Vi undlader at bruge nogen form for kemi i haven, altså ingen ukrudtsmidler, skadedyrsmidler og svampemidler. 100% økologisk. Vi slår ikke græsset, men rydder stier og det areal vi opholder os på med en le. Vi forventer at tiden til projektet primært bygger på frivillighed. Efterfølgende vil vi tilpasse projektet med tiltag efter behov og fortsætte med at nyde skoven og den biodiversitet vi forhåbentlig har været med til at opbygge.

Projektet vil forbedre muligheden for friluftsliv, men for inviterede individer og grupper, da grunden i udgangspunkt er privat. Med undtagelse af arealets indgangsparti vil der blive lukket af ud mod vejen med tæt vegetation. Resten af arealet omkranses af naturhegn opretholdt af nedfaldne grene, hvor fugle, mus, og pindsvin kan bo og allerede bor. Råvildt og andet kan nyde godt af afskærmningen, da de ubesværet kan komme gennem naturhegnet. Ved indgangsområdet fra Hallindskovvej sætter vi et synligt træskilt op, hvor der står ”Naturpassion” og her vil vi også gøre opmærksom på relevante aktiviteter på grunden. Samtidig skriver vi løbende om projektet med naturgrunden og arbejdet med naturpleje og at hjælpe truede arter, via div SoMe som instagram og facebook.

På sigt ønsker vi at gøre brugen af naturgrunden økonomisk bæredygtig og udbyde tilbud med udgangspunkt i naturterapi samt tilbud til fx grundskolen, der kan anvende grunden som et åbent læringsrum. Dette er dog ikke en del af dette projekt, da vi er frivilligt engagerede de første år.

Forventede resultater og effekter:
Vi vil løbende videreudvikle på flere tiltag afhængig af effekterne. Vi håber at bekræfte at arterne lever godt i det ekstra stykke natur med varieret beplantning, vi har etableret. Som ejere af naturgrunden, er det ønsket at området i mange generationer frem kan være et fristed til gavn for sjæl og krop, men som også støtter op om truede dyrearter og sikre habitater for fx hasselmusen. Vi håber at vi kan bidrage til at flere mennesker vil føle større kontakt og kærlighed til naturen, samt at de vil blive inspireret til selv at gøre mere for naturen i deres nærområde.

Formidlingsaktiviteter: Det er et stort at ønske at naturgrundens historie og værdi, bliver formidlet til lokalmiljøet. Vi vil gøre dette gennem vores hjemmeside naturpassion.dk, hvor vi deler blogindlæg om aktiviteter i samspil med naturen i Danmark og udlandet samt specifikke aktiviteter mv på grunden. Vi har indledt dette arbejde og offentliggjorde hjemmesiden i marts 2021.

Har du idéer eller lyst til at bidrage til projektet kontakt os gerne på kontakt@naturpassion.dk

>