VILDKVINDE FORLØB

Vildmandsforløbet har kørt igennem 6 år i samarbejde mellem Naturama og Svendborg Kommune. Det er et veldokumenteret forløb, som har gjort en forskel for de deltagende mænd. Kvinder har længe efterspurgt et lignende forløb. Og nu er det endelig blevet en realitet. 

15 juni fonden har bevilliget midlerne til at et instruktør- og projektteam i Foreningen Naturpassion kan gennemføre et pilot og udviklingsprojektet fra juni 2023 til maj 2024. Vildkvindeforløbet tilbydes i samarbejde med sundhedshuset i Svendborg Kommune. 

Første hold blev gennemført fra 04.09 til 30.10 2023. Vi mødes hver mandag i 8 uger fra kl. 10-13 på Hallindskovvej 23, Svendborg, eller på andre smukke naturlokationer i det Sydfynske. Hold 2 starter d. 26 februar 2024. HOLDET ER FULDT BOOKET OG FLERE ER PÅ VENTELISTE.

På hvert hold kan der være 12-14 deltagere. Der vil være to instruktører pr. gang. Instruktørteamet består bl.a. af en naturvejleder, naturterapeut og fysioterapeuter som også er uddannet til at undervise i Qigong, yoga og åndedræt. - Der vil også deltage en observatør ved alle mødegange som er med til at kvalificere og udvikle forløbet. 

Deltagerne vil få Naturvejledning, yoga, Naturterapeutiske værktøjer, leg, sanseoplevelser, åndedræts øvelser, narrativ identitetsfortæling igennem naturobjekter, stillevandring, naturkunst, landart, fordybelse, udesidning, mindfulness, opmærksomhedstræning, sanketure, bål mad mm.

Igennem mødet med naturen, hjælper vi deltagerne til at udforske hvad naturen kan gøre for dem. Vi forventer at deltagerne vil “finde hjem i sig selv”, genfinde ro, harmoni, glæde og mening hvor end de befinder sig i livet. Mindre stress, ny energi, forebyggelse, naturoplevelser, fællesskab, inspiration, mere mod, rodfæste, balance, opbygge resiliens, modstandskraft, få nye øjne på egne kompetencer/evner, mm. Forløbet kan betegnes som sundhedsfremmende og understøttende for Jobcentrets beskæftigelsesindsats. 

Kriterierne for at kunne deltage:  

  • Kvinde +18 år, Bosiddende i Svendborg Kommune
  •  Fysisk mobil, (kan gå mindst 1-3 km i terrain)
  • Taler og forstår dansk.
  • Sygemeldt fra job- eller ledighed inden for kategorien stress/angst/lettere depression og tilknyttet jobcentret i Svendborg Kommune. (Deltagerne kan både være på kontanthjælp, sygedagpenge, eller i et jobafklaringsforløb).

Screening inden opstart af forløb:

Kvinder med interesse i forløbet, bliver inviteret til en screeningssamtale med en psykolog tilknyttet projektet. Formålet med samtalen er at afklare om kvinderne er i målgruppen for deltagelse og kan få udbytte af forløbet. Samtalen fhar en varighed af ca. 45 min og gennemføres af psykolog Karen Lise Gaardsvig.

Skynd dig at kontakte os hvis du overvejer at deltage (Gerne inden udgangen af uge 6), så du kan blive sikret en plads på holdet. Ring eller sms til Tlf: 27575533 eller mail til:  kontakt@naturpassion.dk  

De deltagende kvinder vil efter endt forløb få mulighed for fortsat at kunne mødes igennem Foreningen Naturpassion.

Forløbet kaldes Vildkvinder, fordi det skal kunne stå som et tilbud ved siden af Vildmandsforløbet.   

I Vildkvindeforløbet anvender vi en del af det samme veldokumenterede program som i Vildmandsforløbet (NBMC-metoden), som SimonHøegmark fra ViNatur har skrevet PHD om.  Vi tilføjer og afprøver samtidig andre øvelser/metoder i forløbet. Simon Høegmark er samtidig tilknyttet projektet som Supervisior og er med til at kvalificere forløbet og det metodiske. 

Vi evaluerer forløbet, bl.a. ved at indsamle data med udgangspunkt i en brugerinddragende tilgang. Der er anvendt kvalitative metoder, der underbygges af kvantitative metoder, herunder 1:1 semistruktureret interviews, observationer, WHO 5 samt målgruppe karakteristika. Vi håber hermed at kunne udbrede denne forløbstype til andre kommuner i landet.

 Vi håber med yderligere fondsstøtte at kunne fortsætte projektet med tre hold årligt frem mod 2026/2027. 

Hvorfor blev projektet sat igang? Projektlederen har arbejdet som jobrådgiver for sygemeldte i Fynske kommuner, hvor hun har observeret at særligt kvinder efterspørger et længerevarende meningsfuldt tilbud med fokus på det psykiske helbred og trivsel. Der udtrykkes bl.a. et behov for psykologiske redskaber, meditation, mindfulness, at komme ud i naturen og følges med en gruppe og blive en del af et fællesskab, hvor man kan spejle/støtte hinanden. - Mange sygemeldte er ikke tilfredse med eksisterende tilbud, er pressede på økonomien, oplever ventetid hos psykologer og i lokalpsykiatrien. Det betyder at mange går længe før de får hjælp, bevæger sig dybere ned i en negativ spiral og gensygemeldes. 

Vi har bl.a. ladet os inspirere af Københavns kommune, hvor der kan henvises til 8 ugers forløbet “Åben og Rolig”, hvor der er dokumenteret stor effekt. Deltagere udtrykker begejstring, og vender hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet. De effekter som Simon Høegmark har beskrevet i sin PHD om vildmandsforløbet har tydeliggjort værdien af disse forløbstyper.  Projekt og instruktørteamet begyndte at udvikle Vildkvindeforløbet, som vi allerede efter gennemførslen af hold 1 kan se gør en forskel.

Vi samarbejder med andre naturaktører og 15 juni fonden om dataindsamling/forløbsdesignet for at sikre udbredelsen af disse forløb til glæde for sygemeldte og andre grupper af borgere i hele Danmark. 

Et billede af vores innovative and fagstærke team:            Fra venstre fysioterapeuterne Asger Jacobsen og Katrine Alexandra, projektleder/observatør Carina Lykke Johannessen i midten & projektleder/naturterapeut Zahrah E. N. Nøkleby, samt naturvejleder og friluftsformidler Mia Rafn Hansen th.

PRÆSENTATIONS VIDEO AF VILDKVINDEFORLØBET

>