om foreningen naturpassion

Vi en en flok naturpassionerede der i januar 2022 dannede en bestyrelse og stiftede foreningen Naturpassion. Bestyrelsen er sammensat ud fra at forskellige kompetencer og kvalifikationer skal være repræsenteret. Dette for at sikre høj faglighed om aktivitetsplanlægningen. Vigtige kompetencer naturfaglige, naturterapeutiske, fysiologiske, sundhedsfaglige, kunstneriske kompetencer skal være repræsenteret.

Ideén bag foreningen er at tilbringe mindre tid foran skærmen og komme meget mere ud i naturen. Vores fokus handler ikke kun om at opleve den lyksaglighed naturoplevelser kan bringe os, men også at udforske hvordan 

vi kan gøre mere for naturen.  Vi ønsker at vække noget igennem naturoplevelser, lade det brede sig som ringe i vandet og nå ud til rigtig mange mennesker. At flere vil finde hjem til sig selv og begynde at leve mere i pagt med naturen.

I vedtægterne skriver vi: “Formålet med foreningen er at tilbyde flere mennesker at blive beriget med naturoplevelser og derigennem fremme fysisk og mental trivsel. Inspirere til naturbeskyttelse, naturbevaring, bæredygtighed og økologi. At gøre en forskel for naturen, den enkelte og fællesskabet. Vi samles via arrangementer, aktiviteter og undervisning der skaber personlig udvikling, som bringer os tættere på os selv, hinanden og naturen.

vores værdier

FORBUNDETHED

Vi fordyber os i Naturen, i vores selv og i fællesskabet. Forbundethedsfølelsen gør at vi værdsætter, ærer, respekterer og passer på naturen omkring os. -Vores mentale sundhed afhænger af vores evne til at kunne forbinde os til naturen og anse os selv i en større sammenhæng. 

AUTENCITET

Vi er autentiske og som de mennesker vi er, står vi stærkt i os selv og med vores vision. Dermed ærlighed omkring hvad vi mærker og oplever som vigtigt. Plads til alles nuancer og perspektiver. Vi har modet til at give naturen en stemme og at gøre en forskel.

ANSVAR

Vi tager ansvar for os selv, for vores faglighed og for vores bidrag til fællesskabet. Vi bærer hver især et ansvar for at leve mere bæredygtigt i pagt med naturen og skabe den verden vi ønsker at være en del af.

HVAD ER DIN NATURPASSION?

Deltag i en begivenhed og se om du har lyst til at blive medlem. – Vi inviterer løbende til særlige arrangementer igennem året. Det er både frivilige der byder ind med det de kan og ved, samt inviterede eksperter/undervisere, der vil afholde workshops. Vi afholder i øvrigt begivenheder f.eks. på Jordens dag, i naturens uge, ved jævndøgn, solhverv og andre naturens mærkedage. 

Flere af aktiviteterne er fondsstøttede og arrangeret for at inspirere os til nye måder at møde- og være med naturen på- Det vi lærer, vil vi træne når vi samles på foreningens faste møde dage og dele øvrige gode erfaringer med hinanden. Læs mere under “Begivenheder”. Kalenderen opdateres løbende, men de fleste måneder vil der som minimum være en tema båldag hvor hele familien og en tipi meditation.

Tidligere afholdte arrangementer og fremtidige aktiviteter

 • "Nat i Naturen" d. 11.11.22, 20.01.23 og 03.03.23, hvor mange børnefamilier oplevede magien i mørket og omkring bålet faciliteret af Naturvejleder Mia Rafn Hansen. Vi lavede lanterner, fik fortællinger om nattens dør, lærte om stjernebilleder, og vandrede stille i skoven. - Støttet af Friluftsrådet
 • "Børnefamilier i pagt med naturen" i marts 2023 (vinter) Maj 2023 (Forår), September 2023 (sommer) og Novenber 2023 (vinter). Støttet af kultur region Fyn. - En biolog, naturterapeut, kunstner og naturvejleder skiftes til at vise hvad den enkelte årstid har at tilbyde,
 • Vi havde d. 4 marts en arbejdsdag og trækuppelprojekt, hvor vi med en kran flettede trækuplen. Udviklingsdag i april for alle interesserede. 
 • 12 og 13 marts 2023 havde vi besøg af Johnny Tromborg, som fortryllede os med shamanistiske bålfortællinger, tog os ud på en trommerejse i tipien og førte os igennem en drømmefangerworkshop proces. 
 • Fremadrettet vil I kunne opleve mere af det samme og nye ting: - Bålmad, evt. lavet med det vi finder i naturen på sanketure.
 • Fortællinger om de oprindelige naturfolk og hvordan vi kan dyrke denne levevis i vores tid
 • Om at støtte/hjælpe de truede arter i egen have/nærmiljø
 • Undervisning i spiselige urter urtemedicin, hvordan de dyrkes og anvendes
 • Åndedrætsworkshop og terapeutisk stemme/sang workshop
 • Kropsterapeutisk træning, Chi gong og yoga arrangementer
 • Månedlige tipimeditationer og stresshåndtering ved hjælp af naturen
 • Trommerejse: åbne op til en dybere kontakt og mærke moder jords puls
 • Naturhåndværk som at bygge stole, smitte knive, skeer, lave drømmefanger, pileflet og meget andet
 • Organisk madterapi og hvordan vi kan sanke i naturen
 • Selvforsyning, permakultur, og hvordan vi kan skabe en bedre verden
 • Naturbad, stillevandring, udesidning, og naturterapeutisk øvelser
 • Workshop aktiviteter i naturen med dine børn og på tværs af generationer
 • Udviklingsmøder, hvor vi taler påvirkningskraft, unikke karriereplaner, bevidsthedsudvikling, individuelle ønsker/drømme, projekter mm. 
 • Karrieresamtaler om bålet for medlemmer der på den ene eller anden måde arbejder med naturen som omdrejningspunkt. Vi mødes, støtter og inspirerer hinanden til at gå efter vores drømme.

Vi er stadig i opstartfasen og har brug for flere hænder til at få gang i aktiviteterne i foreningen, projekter og administrative/web opgaver der skal løses. Hvilke workshop der iværksættes, vil løbende blive tilpasset ud fra medlemmernes ønsker. Skriv gerne til os hvis du har gode idéer , spørgsmål eller gerne vil være medlem af foreningen Naturpassion. kontakt@naturpassion.dk på 31204110 eller tilmeld til facebookgruppen ´Foreningen naturpassion´, hvor du kan følge med i aktiviteterne. Du kan også abbonere på youtubekanalen ´Naturpassion.´og se videoer om vores arbejde, samt få øvrig inspiration.

Mange medlemmer har sagt ja til på skift at stå for de aktiviteter der afholdes hver måned. Men det frivillige arbejde er i mindre omfang som f.eks. 2 timer pr. måned, eller 3 timer i kvartalet. Det kan f.eks. være at man står for en bålaften en gang imellem. Samtidig er det bygget på den enkeltes interesser og vi er meget lydhøre over for medlemmernes ideér og ønsker. Mange medlemmer kommer udlukkende som deltagere i aktiviteter og begge dele er lige godt, så det opstår berigende øjeblikke når vi mødes.

Som udgangspunkt vil vi have 1-2 arbejdsdage om året (forår, tidlig sommer og efterår), hvor vi taler om naturbevaring på grunden, ideér, vi planter, sætter redekasser op, tjekker redekasser, slå græs med leen, flette grene ind i 

trækuplen, fylde i kvashegn og hjælpe vegationen godt på vej, arbejde på bålfacilitererne, shelter mm.

Selvom Naturgrunden er privatejet, stiller vi den tilrådighed, for at flere kan nyde den unikke natur der er i den del af Stævneskoven og Hallindskoven. Det vil vi gøre ind til 2030 og muligvis længere, afhængigt af hvordan det former sig. Vi forventer at udvidde til flere naturlokationer over tid. 

Foreningen Naturpassion er et fællesskab som vi mener virkelig er tiltrængt og nødvendigt for at kunne skabe en bedre fremtid og finde ind til det vi dybest set længes imod.

BLIV MEDLEM: Du kan melde dig ind via tilmeldingslink, du kan også hente APP “Min Forening”. 

200 kr. pr. år for enkeltpers, hvor man gratis kan medbringe sine børn. Skriv navn(e) og telefonnr. i besked til modtager. Kontingentet dækker driftomkostninger, men ikke lønninger og overskudet går til brænde og forplejning til arrangementer, udviklingsdage og generalforsamling.

Du kan også donere penge til foreningens Bankkonto i Sydbank: 7045-0001596608

BESTYRELSEN

Bestyrelsesformand: Carina Lykke Johannessen, Innovativ forandrings- og adfærdsledelse i sundhedsvæsenet.

Bestyrelsesmedlem og kasser: Zahrah E. N. Nøkleby, Naturterapeut og projektleder. www.naturpassion.dk

Bestyrelsesmedlem: Asger Jacobsen, cand.scient. i fysioterapi og Naturterapeut.

Bestyrelsesmedlem: Mia Rafn Hansen, Naturvejleder og Pædagog www.friluftsformidler.dk

CVR OG POSTADRESSE

Der er ikke postkasse på matriklen/Naturgrunden

Derfor er Foreningens officielle postadresse: Liljevej 6, 5700 Svendborg

Foreningens CVR nr: 43093711

Insert Image
>