Carina Lykke Johannessen

Ildsjæl hos Naturpassion

Mød mig til en af vores mange begivenheder og lad dig rive med af viden og passion for  natur og sind.

Carina Lykke Johannessen er DESIGN – HANDS ON THINKER og har i mange år arbejde med innovative forandringsprojekter og adfærdsledelse indenfor kultur-og sundhedsvæsnet. Hun har iscenesat og bidraget til flere strategiske projektet og er drevet af at bidrage til udvikling menneskeligt som professionelt. De sidste 14 år har hun arbejdet som innovativ konsulent i sundhedsvæsnet og har flere projekter bag sig bl.a. inden for psykiatrien og samarbejdsprojekter med regioner, kommuner og virksomheder lokalt og regionalt. Hun har en Diplom i forandringsledelse, er uddannet procesleder, uddannet i det spirituelle lederskab, projektleder, mindfulness instruktør og er certificeret facilitator. Hun går altid forrest ift. at sikre samskabelse i fællesskabets tjeneste. Carina er optaget af, at bidrage til nytænkning og udfordre gerne normen for at skabe ny viden og udvikling. Hun bruger selv naturen som et restorativt rum, hvor hun finder plads til ro og eftertænksomhed. Naturen er i hendes optik, det rehabiliterende rum, hvor naturterapeutiske redskaber bidrager til hendes menneskelige udvikling.

>