Vi en en flok naturpassionerede der i januar 2022 dannede en bestyrelse og stiftede foreningen Naturpassion. Bestyrelsen er sammensat ud fra at forskellige kompetencer og kvalifikationer skal være repræsenteret. Dette for at sikre høj faglighed om aktivitetsplanlægningen. Vigtige kompetencer naturfaglige, naturterapeutiske, fysiologiske, sundhedsfaglige, kunstneriske kompetencer skal være repræsenteret.

Ideén bag foreningen er at tilbringe mindre tid foran skærmen og komme meget mere ud i naturen. Vores fokus handler ikke kun om at opleve den lyksaglighed naturoplevelser kan bringe os, men også at udforske hvordan vi kan gøre mere for naturen. Vi ønsker at vække noget og lade det brede sig som ringe i vandet og nå ud til rigtig mange mennesker. At flere vil begynde at leve i pagt med naturen.

I vedtægterne skriver vi: “Formålet med foreningen er at tilbyde flere mennesker at blive beriget med naturoplevelser og derigennem fremme fysisk og mental trivsel. Inspirere til naturbeskyttelse, naturbevaring, bæredygtighed og økologi. At gøre en forskel for naturen, den enkelte og fællesskabet. Vi samles via arrangementer, aktiviteter og undervisning der skaber personlig udvikling, som bringer os tættere på os selv, hinanden og naturen.

Video om Foreningen Naturpassion

HVAD ER DIN NATURPASSION?

Deltag i et  arrangement og se om du har lyst til at blive medlem. – Vi inviterer løbende til særlige arrangementer igennem året med inviterede eksperter/undervisere, der vil afholde workshops. Samt andre øvrige begivenheder f.eks. på Jordens dag, i naturens uge, ved jævndøgn, solhverv og andre mærkedatge. Flere af aktiviteterne er fondsstøttede og arrangeret for at inspirere os til udeaktiviteter og at leve i et mere nært forhold til naturen. Det vi lærer, vil vi træne når vi samles på foreningens faste møde dage og dele øvrige gode erfaringer med hinanden. Læs mere under “Begivenheder”.

De arrangementer der bliver holdt vil bl.a. være:

 • Træning i naturmeditation, mindfulness, naturbad og stillevandringer
 • Bålmad, evt. lavet med det vi finder i naturen på sanketure
 • Bålfortællinger om oprindelige naturfolk og hvordan vi kan dyrke denne levevis i vores tid
 • Om at støtte/hjælpe de truede arter i egen have/nærmiljø
 • Undervisning i urter, hvordan de dyrkes og anvendes, permakultur
 • Åndedrætsworkshop og terapeutisk stemme/sang workshop
 • Kropsterapeutisk træning, Chi gong og yoga workshop
 • Undervisning/workshop om stresshåndtering ved hjælp af naturen
 • Tipi trommerejse til at åbne op til en dybere kontakt og mærke moder jords puls
 • Naturhåndværk som at bygge stole, smitte knive, skeer, lave drømmefanger, pileflet og meget andet
 • Undervisning i organisk madterapi og hvordan vi kan sanke i naturen
 • Undervisning i delvis selvforsyning og hvordan vi kan skabe mere vild natur
 • Naturterapeutisk eftermiddag med stillevandring, og øvelser til bevidsthedsudvikling
 • Workshop aktiviteter i naturen med dine børn og på tværs af generationer
 • Udviklingsmøder, hvor vi taler påvirkningskraft, individuelle karriereplaner, projekter mm.
 • Karrieresamtaler om bålet for medlemmer der på den ene eller anden måde arbejder med naturen som omdrejningspunkt. Vi mødes, støtter og inspirerer hinanden til at gå efter vores drømme.

Vi er stadig i opstartfasen og har brug for flere hænder til at få gang i aktiviteterne i foreningen, projekter og administrative/web opgaver der skal løses. Hvilke workshop der iværksættes, vil løbende blive tilpasset ud fra medlemmernes ønsker. Skriv gerne til os hvis du har gode idéer , spørgsmål eller gerne vil være medlem af foreningen Naturpassion. kontakt@naturpassion.dk på 31204110 eller tilmeld til facebookgruppen ´Foreningen naturpassion´, hvor du kan følge med i aktiviteterne. Du kan også abbonere på youtubekanalen ´Naturpassion.´og se videoer om vores arbejde, samt få øvrig inspiration.

De fleste medlemmer har sagt ja til på skift at stå for de aktiviteter der afholdes hver måned. Men det frivillige arbejde er i mindre omfang som f.eks. 2 timer pr. måned, eller 3 timer i kvartalet. Det kan f.eks. være at man står for en bålaften en gang imellem. Samtidig er det bygget på den enkeltes interesser og vi er meget lydhøre over for medlemmernes ideér og ønsker. Mange medlemmer kommer udlukkende som deltagere i aktiviteter og begge dele er lige godt, så det opstår berigende øjeblikke når vi mødes.

Som udgangspunkt vil vi have 1-2 arbejdsdage om året (forår, tidlig sommer og efterår), hvor vi taler om naturbevaring på grunden, ideér, vi planter, sætter redekasser op, tjekker redekasser, slå græs med leen, flette grene ind i trækuplen, fylde i kvashegn og hjælpe vegationen godt på vej, arbejde på bålfacilitererne, shelter mm.

Selvom Naturgrunden er privatejet, stiller vi den tilrådighed, for at flere kan nyde den unikke natur der er i den del af Stævneskoven og Hallindskoven. Det vil vi gøre ind til 2030 og muligvis længere, afhængigt af hvordan det former sig. Vi forventer at udvidde til flere naturlokationer over tid.

Foreningen Naturpassion er et fællesskab som vi mener virkelig er tiltrængt og nødvendigt for at kunne skabe en bedre fremtid og finde ind til det vi dybest set længes imod.

BLIV MEDLEM:

Du kan melde dig ind via APP “Min Forening”, eller betale medlemskontingent til foreningens Bankkonto i Sydbank: 7045-0001596608

100 kr. pr. år for enkeltpers og 250 kr. årligt for en børnefamilie. Skriv navn(e) og telefonnr. i besked til modtager. Kontingentet dækker driftomkostninger, men ikke lønninger og overskudet går til brænde og forplejning til de faste arrangementer og generalforsamling.

BESTYRELSEN

Bestyrelsesformand: Carina Lykke Johannessen, Innovativ forandrings- og adfærdsledelse i sundhedsvæsenet.

Bestyrelsesmedlem og kasser: Zahrah E. N. Nøkleby, Naturterapeut og projektleder. www.naturpassion.dk

Bestyrelsesmedlem: Asger Jacobsen, cand.scient. i fysioterapi og Naturterapeut.

Bestyrelsesmedlem: Mia Rafn Hansen, Naturvejleder og Pædagog www.friluftsformidler.dk

CVR OG POSTADRESSE:

Der er ikke postkasse på matriklen/Naturgrunden

Derfor er Foreningens officielle postadresse: Liljevej 6, 5700 Svendborg

Foreningens CVR nr: 43093711

LÆS VORES VEDTÆGTER:

>