Julie Kordovsky

Ildsjæl hos Naturpassion

Mød mig til en af vores mange begivenheder og lad dig rive med af viden og passion for  natur og sind.

Julie Kordovsky, Autoriseret organisationspsykolog ansat i PsykologCentret Skive/Viborg. Hun er BA i engelsk og uddannet familieterapeut fra England og har mange års erfaring med brobygning, rådgivning og samtaler med børn og voksne, supervision og kompetenceudvikling af andre faggrupper, samt undervisning og afholdelse af temadage, gruppeforløb og temabaserede interventioner. Hun kobler sin praksis på konstruktive forskningssamarbejder og har igennem flere år samarbejdet med professor Morten Nissen fra DPU/Århus Universitet i Laboratoriet for dramatiske refleksioner, samt været medlem af DPU’s PPR/Forsker-praktiker netværk med Lektor Dorthe Kousholt, Lektor Anne Morin (DPU/Århus Universitet), Lektor Maja Røn Larsen (RUC) – Hun har i sin tid i PPR ydet pædagogisk psykologisk rådgivning til skoler og forældre omkring, trivsel, udvikling og specialpædagogisk undervisning og støtte, samt udredning/intervention på individ, gruppe og organisatorisk niveau, og været tilknyttet Københavns Kommunes Kompetencecenter for Inklusion omkring implementeringen af flere internationalt udviklede metoder i Danmark med fokus på inddragelse af børneperspektiver og emotionsregulering. Hun har i PPR været konsulent i en Task Force enhed, der støtter udfordrede skoler i at rumme børn med depression, angst, udviklingsforstyrrelser, samt yder organisatorisk støtte til kapacitetsopbygning af folkeskolen.

>