NATURPASSION

Hjem til naturen, sammen

Denne hjemmeside er både en platform for Aktiviteter i Foreningen Naturpassion, information om naturbasserede rehabiliteringsforløb, Naturbevaringsprojekter, og blogindlæg til inspiration.

Vi ønsker at mange flere kommer væk fra skærmen og ud i naturen. At genfinde kontakten med den natur vi er så dybt forbundet med og samtidig har fjernet os fra. Vi har opdaget hvordan naturen kan vise os vejen til den dybeste lykke, gøre os fri af stress, blive klogere på vores indre natur og påvirke vores værdier til valg af en sundere livspraksis. Vi skal også give noget tilbage tilbage, da vi alt for længe har overforbrugt moder jord og sammen udforsker vi glæden i at gå nye veje mod en bæredygtig livspraksis.

VORES ARBEJDE – Vi har flere projekter i støbeskeen for Naturen, Mental trivsel mm. og holder løbende udviklingsdage, hvor du kan byde ind med idéer til aktiviteter i foreningen og større projekter.

Blog

Fordi vi ikke kan lade være

Vi har lavet en blog fordi vi ikke kan lade være. Vi har ofte undersøgt ting, hvor vi skulle igennem en jungle af informationer for at finde frem til løsninger, eller den inspiration vi søgte efter. Det var altid dejligt når andre efter bedste evne havde redegjort for deres praktiske erfaringer. Det samme vil vi gøre og håber at det kan spare andre for lidt besvær. Samtidig vil vi gerne dele ud af unikke rejse/naturoplevelser, erfaring med personlig udvikling, naturaktiviteter med sine børn, tips til at tænke ud af boksen og gøre ting på en anden måde. Vi er flere fra foreningen der blogger og vil også invitere gæster bloggere ind over en gang imellem, med ”ekspertise” til at belyse naturpassionerede og bæredygtige temaer.  Ønsker du at bidrage med et indlæg, hører vi gerne fra dig. 

Naturgrunden

Stedet hvor vi samles

Martin og Zahrah Nøkleby købte den magiske naturgrund “The Reason” i marts 2020, som de forelskede sig i ved første øjekast. Det gjorde flere andre også og de besluttede sammen at opbygge et Naturpassioneret fællesskab med base på Naturgrunden, Hallindskovvej 23, Svendborg. Platformen for vores arbejde og interesser foregår primært på Naturgrunden, som måler 2500 kvadratmeter. Vi mødes ofte om bålstedet bagerst på naturgrunden, hvor man sidder under træerne lige op til skråningen mod Stevneskoven. Beliggenheden er fantastisk, ligger lige uden for bygrænsen til Svendborg øst, imellem Stevneskoven og Hallindskoven. 

For at kunne søge ly på en regnvej og samle grupper i vinterhalvåret, eller på en kølig sommerdag, har vi i midten af naturgrunden opsat en stor tipi. Halbergs familiefond og Fynskebank fonden har tilsammen bevilliget os 35.000 kr. til indkøb af denne i januar 2023. Tipien skal kunne sættes op og tages ned i forbindelse med arrangementer, eller stå opslået året rundt, hvis komunen tillader det. 

Vi lader os inspirere af de oprindelige naturfolks traditioner, deres forbundethed med naturens cyklusser og mødes på samme vis i tipien om bålet. Det gør vi for at komme i endnu dybere forbindelse med naturen. Omkring tipien vil vi etablere permakultur bede til urter, blomster, gulerødder, kartofler mm. Vi har desuden en flettet trækupel, som bruges til at søge tørvejr under, til mindre gruppe aktiviteter, som arena til leg, klatring, samt den naturkunst og landart vi samen producerer

Fællesskab

Med natur og sind i fokus

Vi ønsker at flere kan få glæde af hvad dette utrolige sted har at tilbyde. Visionen er at samle mennesker til forskellige læringsaktiviteter, samlingsarrangementer for lokalmiljøet, bålmad/bålfortællinger, sanketure, meditation og naturterapi. Vi ønsker at disse aktiviteter kan berige og bringe mennesker tættere på naturen, så de selv udvikler en forståelse for vigtigheden af at tage et ansvar og hjælpe naturen.

Naturgrunden danner ramme som scene for arrangementer/workshops der gør os klogere, forenings aktiviter i et naturpassioneret fællesskab og aktiviteter for flere målgrupper i Svendborg kommune og det øvrige Fyn. Læs mere under menuen “Projekter” og “begivenheder”.

Medlemmerne oplever det også som et fagligt inspirerende netværk og fællesskab med “kollegaer” og andre med fælles interesser. Flere er selvstændige og arbejder på forskellige måder med og for naturen. Vi har glæde af den sparing og støtte vi kan give hinanden. Samtidig oplever vi kreativitet, skønne tilstandsoplevelser, en følelse af dyb meningsfuldhed og inspiration når vi mødes og taler om bålet.  Ved alle aktiviteter har du mulighed for at deltage gratis og uforligtende i en aktivitet, for at se om det er noget for dig inden du melder dig ind i Foreningen. 

Vi går ind for økologi, kødfrie dage, naturmedicin (den oprindelige/originale medicin, naturfredning, naturbevaring, at plante flere træer, at samle skrald, fremme bevidsthed om det aftryk vi efterlader, at udfordre sit ego/sine værdisæt, at finde den mest tilfredsstillende form for lykkefølelse, at leve fra hjertet, åbne op og at anskue verden ud fra et helhedsorienteret integralt perspektiv. Vi er ikke fanatikere med løftede pegefingre, men øver os i at blive et godt eksempel for hvad vores planet og samfund kunne have godt af. Vi deler ud fra vores perspektiver, oplevelser, virkelighedsopfattelse og det ”niveau” vi nu en gang er nået til. Vi håber det kan inspirere og gøre en forskel. Men tag hvad du kan bruge og lad resten ligge. Uanset anmoder vi om en god og kærlig tone, gensidig respekt.

De bedste hilsner fra Skaberteamet og bestyrelsen Foreningen Naturpassion

Samarbejdspartnere 

Sammen kan vi mere

Vi samarbejder med Naturama bl.a. om Naturbevaringsprojekter. 

Vi har et partnerskab med “Grønne nabofællesskaber“. 

Vi samarbejder med Svendborg Kommune og ungekontakten omkring arbejdet for at mindste unges mistrivsel. på Nuværende tidspunkt er vi aktør på Kultur på Recept, og arbejder for andre trivselsaktiviteter for unge.

I samarbejde med Sundhedshuset i Svendborg kommune og 15 Juni Fonden har vi iværksat pilotprojektet Vildkvinder, som ligner det eksisterende Vildmandsforløb. 

Vi samarbejder og søger sparing hos FMK projekt “Ud i Naturen ind i fællesskabet”, Bikubenfondens “Naturlaboratorier til et godt liv”, ViNatur, Foreningen Jordforbindelsen, ViNatur, Human Education Group m.fl.

Støttende fonde

>