SKABERTEAM OG INSTRUKTØRER – Vi har samlet et team af kompetente mennesker og ildsjæle, som sammen udvikler gruppeforløb og foreningsaktiviteter. Der er nye tiltag igang og flere medlemmer der ønsker at engagere sig. Aktiviteterne foregår primært med base på The Reason Hallindskovvej 23, lige uden for bygrænsen ved Svendborg Øst, men også på andre unikke naturlokationer i lokalområdet.

I teamet er vi blandt andet en naturvejleder, Fysioterapeut/naturterapeut, naturterapeut/proceskonsulent, kunstner/kulturformidler, musikterapeut/psykoterapeut, biolog, psykolog m. fl. Vi har en helhedsorienteret integral tilgang til vores arbejde og tilrettelægger indhold og vores individuelle bidrag til forløbet ud fra målgruppens og medlemmernes behov.

Se video fra nogle af de første udviklingsdage i foreningen:

SKABERTEAM OG UNDERVISERE

Mia Rafn Hansen er uddannet naturvejleder fra Skovskolen november 2018 og arbejder som freelance naturvejleder i eget firma, hvor hun tilbyder naturvejledning til alle former for grupper. bl.a. lokale firmaer, foreninger, skoler, daginstitutioner. Mia har været spejderleder i 27 år og har stor erfaring med specialiseret natur og friluftsformidling. Hun er en del af Naturvejledning Danmarks stærke hold af naturvejledere regionalt og nationalt. Hun formidler Vild mad fra naturens spisekammer, bål mad, nordisk friluftsliv, natur kendskab, formidling om biodiversitet, grøn omstilling, klima og science til børn 2-16 år. Samt natur-opmærksomheds kurser for unge og voksne med særlige behov, stress eller andre udfordringer. Hun har været naturguide på flere Kultur på Recept forløb og er nu mentor for andre naturaktører i de Fynske kommuner. – Læs mere om hendes arbejde på:  www.Friluftsformidler.dk

Asger Jacobsen er underviser i fysioterapi på Sosu-skolen Fyn i Odense, medskaber af Vildmand Ranger og bestyrelsesmedlem i Foreningen Naturpassion. Han er uddannet fysioterapeut fra fysioterapiskolen i Næstved i 2008 og cand.scient. i fysioterapi fra Syddansk Universitet i 2017. Har gennemført Vinaturs grunduddannelse i naturterapi, og afviklet projektet Kun for Mænd, naturbaseret mindfullness for mænd, gennem Kræftens Bekæmpelse. Har behandlings-, undervisnings-, projektledelse- og forskningserfaring. Bidrager som instruktør med viden omkring kroppens anatomi og fysiologiske virkninger på det at være fysisk aktiv samt naturens helende virkning på krop og psyke. Kvallitetssikrer foreningens projekter, med en evidensbaseret tilgang og vælger den bedst egnede metodik til den givne målgruppe.

Katrine Aleksandra Golding er af dansk/amerikansk bagland og er uddannet fysioterapeut, kraniosakral terapeut og yogalærer. Hun er stifter og indehaver af virksomheden Hjerteforbindelse hvorigennem hun udlever sin mission om at forene mennesket med kroppen, og individet med fællesskabet. Katrine arbejder igennem holistisk kropsterapi og traumeforløsning, og faciliterer månedlige KvindeCirkler, Cacao Ceremonier og workshops. Ligesom hendes dybe kærlighed for yoga fik hende til at flytte til Himalaya og starte virke, var drivkraften om at forstå det hele menneske inspiration til psykologi-studier i USA, stilheds-meditations retræter igennem Europa, Asien og Nord-Amerika, samt plante medicinske rejser ind i den Brasilianske jungle. Nu bor hun på Sydfyn og elsker at undervise i hvordan vestens evidensbaseret videnskab og de ælgamle traditioners spirituelle anlæg er en, og samme sag. www.Hjerteforbindelse.dk  

Zahrah E. N. Nøkleby er uddannet Naturterapeut, ID mentor (træner i meditation, mindfulness og bevidsthedsudvikling), procesleder konsulent, projektleder, Pædagogisk diplomuddannelse i Psykologi, hvor hun har specialiseret sig i den Narrative psykologi og de skabende fortællinger. Hun har arbejdet med HR relateret arbejde og undervist mange grupper af ledige inden for beskæftigelsesområdet siden 2011. Har senest arbejdet som fastholdelseskonsulent for sygemeldte fra job, samt sygemeldte ledige i Jobcenter regi. Zahrah er med i bestyrelsen i foreningen Naturpassion og har i opstarten været den den primære drivkraft/projektleder på naturpassion.dk. Hun arbejder hen i mod at bringe flere mennesker tættere på naturen, engagerer sig i innovative udviklingsprojekter og udvikling af forløb/tilbud.

Noura Caroline Lindholm har en kandidat i musikterapi, er selv musiker og har 10 års erfaring som henholdsvis musikterapeut, familierådgiver og kontaktperson for sårbare unge. Noura er desuden optaget af dansens effekt på kroppens regulering og indre balance, samt stemmens resonans og vibration på krop og sind. – Jeg bor op af en stor skov, som jeg dagligt besøger og jeg er vild med at vandre mellem træerne, og finde den sti som naturen viser mig. Jeg bliver fordybet i mosset på træerne, jeg sanser det og bevæger mig videre når jeg oplever mening med det. Jeg sætter mig ofte op af det træ der byder sig til, og mediterer på forskellige måder, Alt efter dagens behov. www.NouraLindholm.dk

Carina Lykke Johannessen er DESIGN – HANDS ON THINKER og har i mange år arbejde med innovative forandringsprojekter og adfærdsledelse indenfor kultur-og sundhedsvæsnet. Hun har iscenesat og bidraget til flere strategiske projektet og er drevet af at bidrage til udvikling menneskeligt som professionelt. De sidste 14 år har hun arbejdet som innovativ konsulent i sundhedsvæsnet og har flere projekter bag sig bl.a. inden for psykiatrien og samarbejdsprojekter med regioner, kommuner og virksomheder lokalt og regionalt. Hun har en Diplom i forandringsledelse, er uddannet procesleder, uddannet i det spirituelle lederskab, projektleder, mindfulness instruktør og er certificeret facilitator. Hun går altid forrest ift. at sikre samskabelse i fællesskabets tjeneste. Carina er optaget af, at bidrage til nytænkning og udfordre gerne normen for at skabe ny viden og udvikling. Hun bruger selv naturen som et restorativt rum, hvor hun finder plads til ro og eftertænksomhed. Naturen er i hendes optik, det rehabiliterende rum, hvor naturterapeutiske redskaber bidrager til hendes menneskelige udvikling.

Maria Viese er uddannet biolog med speciale i biodiversitet og planteøkologi. Som en moderne troldkvinde, kombinerer hun hendes naturfaglige baggrund med hendes viden og interesse for urter, naturmagi og healing. Hun brænder for naturen og for at hjælpe mennesker med at genforbinde sig via mindfulness og kontakten med Moder Jords healende energifelt.
Maria er nuværende igang med en uddannelse som sanse- naturbadsinstruktør, som hun planlægger at bidrage aktivt med i foreningen.  I Naturpassion er Maria både engageret som frivillig, bidrager til udvikling af projekter og som instruktør.

Lone Mørch er forfatter, kunstfotograf, kreativ coach og workshopholder med en samfundsfaglig baggrund som Cand.Scient.Adm i politik og forandring og har løbende uddannet sig i f.eks. NLP, sacred storytelling, cirkel lederskab, og naturterapi. Om det har været som udviklingsarbejder for Mellemfolkeligt Samvirke og CARE Nepal, teamleder og coach for Kaospiloterne i San Francisco, filmproducent eller udøvende kunstner, har omdrejningspunktet for Lones virke været forandringsprocesser og empowerment. Hun er især optaget af hvordan vi kan bruge fortællingens og fotografiets transformative og helende potentiale til at skabe ny bevidsthed og øge handlerummet. Hun bruger naturen aktivt som et skabende og faciliterende rum i sin kunst, undervisning og mentoring, og skaber derved fællesskab og forbundethed til cirklen, livet og naturens intelligens. Som fotograf er hun bl.a. kendt for at bruge fotografiet til selvopdagelse, og har i den forbindelse hjulpet mere end 1000 kvinder i alle aldre med at finde ny selvforståelse gennem fotografisk udforskning. Lone har udgivet flere bøger, er bredt publiceret i danske og internationale blade, aviser og blogs, og udstillet i DK, og har bl.a. talt på TEDxAarhus om “blikkets magt”. Hun har skabt forløb som “Naturdialoger – bevidsthed gennem krop og kreativitet “om forholdet mellem den indre og ydre natur,  og har startet skrivegruppen “Beretninger fra Fremtiden” for at tage livtag med vores klimastress og fremtidsangst: lonemorch.com

Malene Sakskilde Cand.mag. i kunst- og kulturproduktion, projektleder, underviser og workshopskaber. Malene har i over 20 år ageret som kulturproducent og iscenesat projekter i byens rum og natur. Malene har specialiseret sig i at motivere og skabe engagement omkring det fælles bedste – det fælles tredje som samler. Hun har vejledt og guidet unge såvel som voksne og ældre igennem workshops og kulturprojekter. Fra vejledning af kunststuderende til at underviser og guide i et hav af involverende og interaktive projekter i København såvel som Berlin og Lübeck m.fl., er Malene’s tilgang bygget på ligeværd og åbenhed og hun inddrager gerne sig selv og egne erfaringer f.eks. eget stress-forløb, sorg/tab og læring. Hun har løbende løst freelance-opgaver for diverse kommunale aktører og institutioner, som f.eks. ’World Building Academy’, læringsforløb om FNs Verdensmål for NEXT, multimediegymnasium, Frd.berg og i samarbejde med Ungdomsøen, Nachtbus’ – lydrejser, del af filmfestivaler i København og Tyskland og fortiden løser hun opgaver for bl.a. GeoPark i Svendborg. Hun har gennem de senere år mere og mere arbejdet med og i naturen, og har bl.a. fuldt ’Menneskets Vej’, årskursus i levevis efter ”The Original Instruktion’. https://www.xn--cirkulr-rxa.net/

Julie Kordovsky, Autoriseret organisationspsykolog ansat i PsykologCentret Skive/Viborg. Hun er BA i engelsk og uddannet familieterapeut fra England og har mange års erfaring med brobygning, rådgivning og samtaler med børn og voksne, supervision og kompetenceudvikling af andre faggrupper, samt undervisning og afholdelse af temadage, gruppeforløb og temabaserede interventioner. Hun kobler sin praksis på konstruktive forskningssamarbejder og har igennem flere år samarbejdet med professor Morten Nissen fra DPU/Århus Universitet i Laboratoriet for dramatiske refleksioner, samt været medlem af DPU’s PPR/Forsker-praktiker netværk med Lektor Dorthe Kousholt, Lektor Anne Morin (DPU/Århus Universitet), Lektor Maja Røn Larsen (RUC) – Hun har i sin tid i PPR ydet pædagogisk psykologisk rådgivning til skoler og forældre omkring, trivsel, udvikling og specialpædagogisk undervisning og støtte, samt udredning/intervention på individ, gruppe og organisatorisk niveau, og været tilknyttet Københavns Kommunes Kompetencecenter for Inklusion omkring implementeringen af flere internationalt udviklede metoder i Danmark med fokus på inddragelse af børneperspektiver og emotionsregulering. Hun har i PPR været konsulent i en Task Force enhed, der støtter udfordrede skoler i at rumme børn med depression, angst, udviklingsforstyrrelser, samt yder organisatorisk støtte til kapacitetsopbygning af folkeskolen.

>