august 15

Hvordan du kan lave naturterapi på dig selv

0  comments

Når naturen beskrives som en ´tredje kraft´, menes det, at naturen er en levende interagerende og påvirkende part i forhold til de processer du gennemgår. En Naturterapeut kan være fremragende til at assistere og bevidstgøre de processer der opstår i mødet med naturen. At et andet menneske er med dig som vidne og faciliterer en terapeutisk session, kan styrke dit udbytte og sikre en mere dybdegående naturterapeutisk session. I er tre levende parter: dig, naturen og naturterapeuten, som vidner det der sker i dit møde med naturen. Det er en stor hjælp at have en naturterapeut ved sin side, som løbende spørger ind til og spejler de gaver/oplevelser naturen byder dig under vejs. Som intervenerer med relevante øvelser og refleksive spørgsmål, der udfolder nuancerne i det, som fanger din opmærksomhed, ”åbner sig” for dig. Man kan sige at naturterapeuten kan anvende sin terapeutiske værktøjskasse ud fra hvad der opstår i mødet med naturen, hvad der kan relevant i det enkelte øjeblik og sikrer dig størst muligt udbytte i processen. Det vil også være en god støtte når du åbner op for de svære følelser og historier der skal behandles. Det er dig der sætter ord på de sanseoplevelser der kommer, men naturterapeuten er medsansende og bidrager derfor med at tydeliggøre det som sker, samt hjælper til at understøtte, bevidstgøre, konkludere hvad der kan arbejdes videre med.

Når det er sagt kan du med den rette opmærksomhed faktisk også få et godt terapeutisk udbytte, selvom det ´bare er DIG og NATUREN´. 

Hvordan gør du så?

Gå en tur ud i naturen, længst muligt væk fra civilisationen og giv dig selv lov til at møde naturen fuldstændig som du har det. Møder du andre mennesker, så bare lad dem gøre hvad end det de gør og bliv i din egen verden med naturen. Accepter alle tanker, følelser, kropsfornemmelser du end måtte have. Du kan være i naturen uden egentlig at gøre noget andet end bare at opleve det som sker og forsøge at være fuldt til stede i nuet. Hav ikke nogen forventninger til hvad der skal ske eller hvad du vil opleve, men giv plads til det naturen viser dig. Du vil blive overrasket over hvilke små eventyr du pludselig bliver en del af. Slip kontrollen, rum eventuel modstand inden i dig og vær nysgerrig på hvad som opstår.

Hvis vejret bliver dårligt, eller du møder andet som udfordrer dig, så bare forsøg ´at være med det´ og træk vejret dybt ned i maven når du mærker ubehag. Du kan visualisere at du flytter din vejrtrækning til netop det sted, hvor dit følelsesmæssige ubehag er placeret. Evt. i maven, hjertet, halsen, hovedet, underlivet, eller måske knæet. Når du gør dette, skaber du mere ro inden i og åbner op for det som har brug for at komme frem. Det lyder lidt spøjst, men det kan være en lindrende metode til at opløse hvad end der ”støjer” og begrænser vores nærvær. Vores følelser forsøger som regel at fortælle os noget og vise os det, som ikke er os bevidst. Når vi lytter i stilhed, bliver dette pludselig mere klart for os. Derfor giv dig selv lov til at mærke hvad der sker inde i dig, giv det plads, lad naturen spejle dit underbevidste igennem det sansende samspil.

Igennem en dyb og rolig vejrtrækning, kan du energetisk åbne op, sanse og interagere med naturen fra et dybere sted i dig. I takt med at du trækker vejret, vil du begynde at slippe din mentale aktivitet og mærke følelserne falder til ro. Du vil få en fornemmelse af at du føler dig større end din krop, at noget bevæger sig i dit hjerte, inde bag solarplexus, imellem dine øjne, eller som en kilden oven på dit hoved. Det kan være forskelligt hvilken fornemmelse du får når dit energifelt begynder at udvide sig og du går i resonans med dine omgivelser. Du connecter med noget, som er større end dig, over alt omkring dig og det bevæger noget inden i dig. Uanset om du kalder det sjæl, ånd eller et center i hjernen, så sker det. Det kan føles saligt, magisk, euforiserende, opløftende eller bare enormt beroligende. Naturen er meget mere end biologi og økosystemer, som du som en udefrakommende kan observere. Du er ikke adskilt fra naturen, men kan koble dig på og blive en del af et energetisk netværk, som er helt utroligt og fængende, en anden virkelighed du vågner op til.  Det er helt utroligt når du når ind i en tilstand af åbenhed og synkronisitet med den natur der er omkring dig. Herfra kan du gå endnu dybere. Det er dog en proces der opbygges gradvist for hver gang du arbejder med din bevidsthed i naturen.

Når du arbejder på at møde naturen fra et dybere sted i dig selv, kan du møde den samme udfordring som når du skal lære at meditere. Hvordan stopper jeg alle de forstyrrende tankestrømme? – Det er ikke så nemt og det kan tage lang til at lære at mestre din opmærksomhed. Det bedste du kan gøre her og nu, er at lukke øjnene flytte fokus på dit åndedræt. Forestil dig at du er himmelen og dine tanker er skyer, der bare får lov at fare forbi med vinden hen over himmelen. Hver gang dine tanker overtager, så prøv at flytte fokus til din vejrtrækning.

Du kan også lege med at møde naturen med en sans ad gangen.  Evt. brug 10 minutter på at dufte til alt du kan få lyst til. Gå så rundt og prøv at skille alt andet fra, end din synssans og bare SE, virkelig se på/ind i det hele. Gå rundt/sid ned og rør ved alt du er i nærheden af. Sæt dig godt til rette et sted, eller stå, luk øjnene og LYT. Til sidst, eller i den rækkefølge du føler for, så prøv at smage på naturen. Slik på et blad, en sten, bark, græs, vanddråber, hvad som kalder. Dette hjælper dig i den grad til at blive mere nærværende og opmærksom på at være til stede i naturen på et dybere niveau end du plejer. Det hjælper til at åbne mere op og gå i et med den omkringliggende natur således at du kommer i kontakt med de dybere lag i dig.

Naturen har det med at prikke til vores underbevidste og når noget kommer op til overfladen, kan vi få det svært og opleve alle mulige reaktioner. Det er dog ikke altid vejen frem at forsøge at behandle det, eller at forsøge at regne det ud. Vores ego vil altid have sine begrænsninger. Vi må lade svaret komme fra et andet sted, fra den klarhed som netop kan opstå i mødet med naturen. Vi skal bare give følelserne lov til at brede og bevæge sig. Det sker eksempelvis i takt med at du går rundt eller sidder og nyder noget smukt. Følelser der bare får lov at være og passere i det tempo der er naturligt, vil pludselig blive erstattet med klare tanker og nye forståelser. Det er her at et møde med naturen kan føles som en levende terapeut der har givet dig netop det du havde brug for at lære/ forstå for at komme videre i din udvikling. Hav en lille notesbog med dig i lommen og rygsækken, så du kan notere de erkendelser du får. I takt med at du sidder ned og skriver, kan det du er blevet bevidst om tydeliggøre sig yderligere.

Prøv at gå rundt og kig efter forskellige naturobjekter og rør ved det, som af en eller anden grund kalder på dig. Brug alle dine sanser og prøv at se om det ligner, eller symboliserer noget. Spørg dig selv hvorfor du ser hvad du ser. Det siger alt sammen noget om dig. Når vi går i naturen, er det meget forskelligt hvad som fanger vores opmærksomhed og hvad vi ser. Det kan sammenlignes med når vi kigger på kunst, hvor vores fortolkninger og reaktioner, som også altid vil være individuelle. Noget vækker glæde, andet er frastødende. Det er fascinerende hvor forskelligt en flok af mennesker hver især kan bevæge sig i det helt samme lille naturområde og hvad der kalder på den enkeltes opmærksomhed. Derfor må vi aldrig antage at det vi oplever, er noget andre også ville se.

Spørg dig selv hvorfor jeg har lyst til at sidde under netop dette træ? Søger du mere støtte i livet? Kunne træet hjælpe dig med at få en bedre jordforbindelse? Ønsker du at stå stærkt og solidt i verden som træets med dets dybe rødder og stærke stamme? Har træet noget at fortælle dig? Læn dig op af det, luk øjnene, nyd roen brede sig fra træet, lyt og snus det ind, eller hvad du kunne få lyst til.

Gå dybere ind i det der fanger dit blik og undrer dig. Hvem læner sig op af dig i livet og hvem læner du dig op af? Er dine relationer nærende eller drænende. Hvem kommer du til at tænke på hvis du skal sammenligne dig selv og en af dine relationer med to træer i skoven? – Hvorfor mon der står et løvtræ midt i en granskov, der tydeligvis ikke har så gode betingelser i forhold til lys og dens placering tæt op af et stort grantræ. Kender du til det fra dit eget liv? Har du placeret dig selv i sammenhænge, hvor du ikke passede så godt ind og ikke havde de bedste betingelser for glæde og vækst? Sans på det og mærk hvad dine følelser og den omkringliggende natur kan fortælle dig om dette.

Noget der også kan være et godt meditativt fokusområde, er at søge efter bestemte ting i naturen. Når jeg har samlet blåbær, tyttebær, multebær, svampe eller krystaller i Norge, har jeg ofte oplevet at tid og sted kan forsvinde. Jeg elsker at gå og søge i naturen og det er en helt fantastisk ting at gå og gøre med sine børn. Personligt kan jeg godt blive lidt for målrettet i disse handlinger nogle gange. At der går sport i at finde/indsamle mest muligt af det jeg søger. Når min datter så pludselig skifter sin opmærksomhed fordi hun får øje på en bille, eller sten hun vil udforske, kan jeg havde svært ved at omstille mig. Det er generelt en udfordring i flere sammenhænge, at jeg kan blive så fokuseret, at jeg mister det sunde nærvær. Så for at få størst muligt udbytte og skøn terapi, samt god energi fra naturen, må jeg også kunne evne at give plads til det der opstår, selv når formålet er et andet.

Det hele handler om at turde følge sine indskydelser når du bevæger dig ude i naturen. Til sidst vil det føles som at du går ind i et dybt flow, som tager over og styrer din krop derhen hvor det skal være. Du mærker dit nervesystem er beroliget og samtidig vågent i samspillet med den natur du er i.

Ved at træne din opmærksomhed kan hvert eneste besøg i naturen kan være unikt, eventyrligt, erkendelsesrigt og berigende. Du vil opdage at ´noget bare skete´, eller arbejdede i dig uden at du helt vidste hvorfor, men du mærkede at det skete. Det er en spændende undren man kan stå tilbage med oven på en oplevelse med naturen. Jeg fyldes ofte af ærefrygt og dyb fascination for de gaver naturen giver mig. I min optik er der intet andet der kan hamle op med det. De materielle goder vi har i dag, kan ofte føles meget ligegyldige og værdiløse i kontrast til det naturen kan få os til at føle. Måske har vi gået med tungsind i længere tid, som vi ikke kunne komme ud af og som pludselig bare lettede efter en tur i skoven. Det er jo helt vildt! <3

Jeg kan ikke andet end at tænke ”grønt” i dag, hvilket smitter af på både mit politiske ståsted, min måde at være i naturen på og i min hverdag. Det er uigenkaldeligt når du først har været i dybere nærkontakt med naturen, mærket hvor levende den er, hvor afhængige vi er og hvor meget vi bør passe på denne levende berigende natur. Jeg kommer til at tænke på filmen Avatar, som jeg i øvrigt ser som en karikeret, men meget tydelig billedliggørelse af hvordan det egentlig hænger sammen med at alt er forbundet. Det er måske ikke tydeligt for det blotte øje, men det betyder ikke at der ikke findes en utroligt energetisk og biologisk netværk du kan koble dig på. Når du kobler dig på, finder du HJEM til det vi alle dybest set længes efter. Du beroliger dit nervesystem og får lige præcist det du har brug for.

God fornøjelse! 🙂

Jeg håber du kan bruge mine anvisninger og mærke de niveauer af udbytte det kan give dig. Tag hvad du kan bruge og lad resten ligge. – Hvis du har spørgsmål og undringspunkter, kan du skrive til mig vedr. disse og så vil jeg skrive flere blogindlæg med nuancerede anbefalinger og vejledninger. Du er også velkommen til at booke en session hvor vi mødes et fredeligt sted i naturen og taler om hvordan du kan komme endnu dybere ind i det der tjener dig i mødet med naturen.


Tags


Relaterede indlæg

At finde krystaller i Norge

At finde krystaller i Norge
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>